1ο Διοικητικό συμβούλιο από 22 Ιουνίου 1979

Πρόεδρος : Ζαρογιάννης Σπυρίδων

Αντιπρόεδρος: Χαρίσης Δημήτριος

Γ. Γραμματέας : Δαλαμπίρας Ζήσης

Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας : Παπατόλιος Αθανάσιος

Ταμίας : Μήτσιου Δημήτριος

Έφορος Δημοσίων σχέσεων : Χρυσοστόμου Ελένη

Έφορος υλικού : Ντούντας Ιωάννης

Εξελεγκτική Επιτροπή

Ράμμος Αθανάσιος

Νταλός Αναστάσιος

Σβολιαντόπουλος Φώτιος

 

2 ο Διοικητικό συμβούλιο από 15 Ιουνίου 1981

Πρόεδρος : Ζαρογιάννης Σπυρίδων

Αντιπρόεδρος: Ζυγούρας Νικόλαος

Γ. Γραμματέας : Δαλαμπίρας Ζήσης

Ειδικός Γραμματέας : Δήμου Ευάγγελος

Ταμίας : Γκόλιας Ιωάννης

Έφορος Δημοσίων σχέσεων : Χρυσοστόμου Ελένη

Μέλος : Χαρίσης Δημήτριος

 

Εξελεγκτική Επιτροπή

Γαργάλης Αχιλλέας

Ράμμος Αθανάσιος

Χατζής Ιωάννης

 

3 ο Διοικητικό Συμβούλιο από 2 Ιανουαρίου 1984

Πρόεδρος : Ζαρογιάννης Σπυρίδων

Αντιπρόεδρος : Ζυγούρας Νικόλας

Γ .Γραμματέας : Δαλαμπίρας Ζήσης

Ειδικός Γραμματέας : Πατσαρίκας Δημήτριος

Ταμίας : Γκόλιας Ιωάννης

Έφορος Δημοσίων σχέσεων : Χρυσοστόμου Ελένη

Έφορος : Δήμου Ευάγγελος

 

Εξελεγκτική Επιτροπή

Βαγενάς Ανδρέας

Ράμμος Αθανάσιος

Ευαγγελόπουλος Νικόλαος

 

 

4ο Διοικητικό Συμβούλιο από 2 Φεβρουαρίου 1987

Πρόεδρος : Ζυγούρας Νικόλαος

Αντιπρόεδρος: Βαϊνάς Ανδρέας

Γ. Γραμματέας : Δαλαμπίρας Ζήσης

Ειδικός Γραμματέας : Τολίκας Αναστάσιος

Ταμίας : Νέστωρας Παναγιώτης

Έφορος Δημοσίων σχέσεων : Ράμμου Άρτεμις

Έφορος υλικού : Δήμου Ευάγγελος

 

 

Εξελεγκτική Επιτροπή

Δαλαμπίρας Γεώργιος

Λότσιος Ευάγγελος

 

 

 

5ο Διοικητικό Συμβούλιο από 21 Νοεμβρίου 1990

Πρόεδρος : Ταγάρας Χαράλαμπος

Αντιπρόεδρος: Καρτσίνης Ηλίας

Γ. Γραμματέας : Καλόγηρος Γεώργιος

Ειδικός Γραμματέας : Σιδέρη Μαρία

Ταμίας : Θεοδωρόπουλος Γεώργιος

Έφορος υλικού : Λότσιος Ευάγγελος

Έφορος Δημοσίων σχέσεων : Κρικέλη Ευτυχία

 

 

Εξελεγκτική Επιτροπή

Κατσαντώνης Βασίλειος

Παπαγιάννης Αθανάσιος

 

 

 

6ο Διοικητικό συμβούλιο από 8 Φεβρουαρίου 1993

Πρόεδρος : Ταγάρας Χαράλαμπος

Αντιπρόεδρος: Βήττας Χαράλαμπος

Γ. Γραμματέας : Ράμμου Άρτεμις

Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας : Λότσιος Ευάγγελος

Ταμίας : Λιάκος Κωνσταντίνος

Έφορος Δημοσίων σχέσεων : Σιδέρη Μαρία

Έφορος υλικού : Δήμου Ευάγγελος

 

 

Εξελεγκτική Επιτροπή

Γιαγκόζογλου Ιωάννης

Γκουτζιαμάνης Νικόλαος

 

7ο Διοικητικό συμβούλιο από 29 Ιανουαρίου 1997

Πρόεδρος : Ζυγούρας Χρήστος

Αντιπρόεδρος: Ζαρογιάννης Χρήστος

Γ. Γραμματέας : Παπαργύρης Σπύρος

Ειδικός Γραμματέας : Δαλαμπίρας Νικόλαος

Ταμίας : Μπατιάνης Κωνσταντίνος

Μέλος : Βαϊνάς Ανδρέας

Μέλος : Πατσαρίκας Δημήτριος

 

Εξελεγκτική Επιτροπή

Ζυγούρας Νικόλαος

Καραλής Μιλτιάδης

 

 

 

8ο Διοικητικό συμβούλιο από 29 Νοεμβρίου 1999

Πρόεδρος : Ζυγούρας Χρήστος

Αντιπρόεδρος: Ζαρογιάννης Χρήστος

Γ. Γραμματέας : Δαλαμπίρας Νικόλαος

Ειδικός Γραμματέας : Μπατιάνης Κωνσταντίνος

Ταμίας : Τολίκα Μαρία

Μέλος : Λαναράς Βάιος

Μέλος : Φαρμάκης Γεώργιος

 

 

 

Εξελεγκτική Επιτροπή

Ζυγούρας Νικόλαος

Δρόσος Κωνσταντίνος

 

 

9ο Διοικητικό συμβούλιο από 13 Αυγούστου 2005

Πρόεδρος : Λαγιώτης Δημήτριος

Αντιπρόεδρος : Μέμτσας Αθανάσιος

Γ. Γραμματέας : Μπούζμπας Χρήστος

Ειδικός Γραμματέας : Σαριλίδου Παρασκευή

Ταμίας : Λότσιος Αθανάσιος

Έφορος Δημοσίων σχέσεων : Δαλαμπίρας Νικόλαος

Έφορος Πολιτιστικών εκδηλώσεων : Φαρμάκης Γεώργιος

 

Εξελεγκτική Επιτροπή

Μουταφίδης Γρηγόριος

Ζυγούρας Χρήστος

Τζημούρτας Νικόλαος

 

10ο Διοικητικό συμβούλιο από 28 Ιανουαρίου 2008

Πρόεδρος : Λαγιώτης Δημήτριος

Αντιπρόεδρος : Μέμτσας Αθανάσιος

Γ. Γραμματέας : Αποστόλου Βασίλειος

Ειδικός Γραμματέας : Λέτσιου Αναστασία

Ταμίας : Λότσιος Αθανάσιος

Έφορος Δημοσίων σχέσεων : Τζημούρτας Νικόλαος

Έφορος Πολιτιστικών εκδηλώσεων : Φαρμάκης Γεώργιος

 

 

Εξελεγκτική Επιτροπή

Δαλαμπίρας Νικόλαος

Αναστασιάδου Θωμαή

Σπανούδης Θεόδωρος

11ο Διοικητικό συμβούλιο από 11 Μαρτίου 2010

Πρόεδρος : Ταγάρας Δημοσθένης

Αντιπρόεδρος : Καραγιάννη Αικατερίνη

Γ. Γραμματέας : Αποστόλου Βασίλειος

Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας : Πλιάτσιου Περιστέρα

Ταμίας : Λότσιος Αθανάσιος

Έφορος Δημοσίων σχέσεων : Κατσαντώνη Βασιλική

Έφορος Πολιτιστικών εκδηλώσεων : Φαρμάκης Γεώργιος

 

Εξελεγκτική Επιτροπή

Παπαγιάννης Ευθύμιος

Ζολώτας Χρήστος

Κολτσίδας Δημήτριος

 

12ο Διοικητικό συμβούλιο από 27 Μαρτίου 2012

Πρόεδρος : Μπουκάλης Δημήτριος

Αντιπρόεδρος : Κολτσίδας Δημήτριος

Γ. Γραμματέας : Αποστόλου Βασίλειος

Ταμίας : Λότσιος Αθανάσιος

Έφορος Πολιτιστικών εκδηλώσεων : Μανταλά Παναγιώτα

Μέλος: Ταγάρας Δημοσθένης

Μέλος : Φαρμάκης Γεώργιος

 

 

Εξελεγκτική Επιτροπή

Πλιάτσιου Περιστέρα

Παπαγιάννης Ευθύμιος

Φαρμάκη Ξανθή

 

 

13ο Διοικητικό συμβούλιο από 27 Μαρτίου 2014

Πρόεδρος : Μπουκάλης Δημήτριος

Αντιπρόεδρος : Αποστόλου Βασίλειος

Γ. Γραμματέας : Λότσιος Αθανάσιος

Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας : Κυρατλίδης Κωνσταντίνος

Ταμίας : Καραγιάννη Αικατερίνη

Έφορος Πολιτιστικών εκδηλώσεων : Μανταλά Παναγιώτα

Έφορος Δημοσίων σχέσεων : Κουλέτσος Ιωάννης

 

Εξελεγκτική Επιτροπή

Κολτσίδας Δημήτριος

Τσίτσαρης Ιωάννης

Σιόλας Γεώργιος

 

14ο Διοικητικό συμβούλιο από 25 Απριλίου 2016

Πρόεδρος : Λότσιος Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος : Σιόλας Γεώργιος

Γ. Γραμματέας : Μπουκάλης Δημήτριος

Ταμίας : Καραγιάννη Αικατερίνη

Έφορος Πολιτιστικών εκδηλώσεων : Τολίκα Μαρία

Μέλος : Καραλιώλιου Ευφημία

Μέλος : Νικολόπουλος Απόστολος

 

Εξελεγκτική Επιτροπή

Τσίτσαρης Ιωάννης

Κολτσίδας Δημήτριος

Μητσιάκου –Τούπαλα Μαρία

 

15ο Διοικητικό συμβούλιο από 23 Μαΐου 2018

Πρόεδρος : Λότσιος Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος : Σιόλας Γεώργιος

Γ. Γραμματέας : Μπουκάλης Δημήτριος

Ταμίας : Καραγιάννη Αικατερίνη

Έφορος Πολιτιστικών εκδηλώσεων : Τολίκα Μαρία

Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας : Λιάκα Δήμητρα-Ζωή

Έφορος Δημοσίων σχέσεων : Νασιάδης Θωμάς

 

 

Εξελεγκτική Επιτροπή

Ντάγκας Νικόλαος

Τέγος Αθανάσιος

Νικοπούλου Βασιλική

 

 

16ο Διοικητικό συμβούλιο από 14 Σεπτεμβρίου 2021

Πρόεδρος : Λότσιος Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος : Μπουκάλης Δημήτριος

Γ. Γραμματέας : Ντάγκας Νικόλαος

Ταμίας : Πλίκας Παναγιώτης

Έφορος Πολιτιστικών εκδηλώσεων : Παντόπουλος Παύλος

Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας : Τέγος Αθανάσιος

Έφορος Δημοσίων σχέσεων : Νασιάδης Θωμάς

 

 

Εξελεγκτική Επιτροπή

Σιόλας Γεώργιος

Αλεξίου Μαρία

Τολίκα Μαρία

Επικοινωνήστε μαζί μας 

Διεύθυνση

Μπλιούρα Σωκράτη 2, Κοζάνη, 50131

Τρόποι επικοινωνίας

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461036480 
email: syllogosgreveniotonkozani@gmail.com